Teleprisusni robot postaje oči i uši odraslih invalida

Home
no image
  • 2. децембра 2015.
  • 8
  • Некатегоризовано
  • Facebook Twitter LinkedIn Google+

Teleprisusni robot postaje oči i uši odraslih invalida

Italijanski i Švajscarski istraživači kombinuju kontrolu mozga sa teleprisusnim robotom kako bi olakšali odraslim invalidnim osobama da dobiju više nezavisnosti i interaguju lakše sa spoljašnjim svetom, izveštava MIT. Tim, koji uključuje istraživače sa departmana na Savezu politehničkih škola u Lozani (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPDL), koriteći termin „podeljena kontrola“ za opisivanje njihovog sistema, što omogućava korisnicima i robotu da rade zajedno kako bi postigli jedinstveni cilj.

Za razliku od drugih programa za kontrolu mozga koji zahtevaju implante, italijanski i švajcarski sitem  koristi neinvazivni mozdani set za moždane talase kako bi interpretirao misli korisnika. Korisnik govori robotu gde da idu tako što zamišlja kretanje njihovih nogu i stopala. Ovi pokreti su povezani sa specifičnim komandama kao što su napred, nazad, levo ili desno. Softverski sistem zatim prima dolazeće signale i konvertuje ih u komande koje robot razume.

Više od tek bezumnog komada metala, robot je rotirajuća platforma sa postoljem za laptop i kamerom koja omogućava korisniku da vidi okolinu robota prilikom njegovog kretanja. Tu je da bude olakšica korisniku, koji jedini ima odluku nad komandama i ne mora da se suočava sa frustrirajućom problematikom poput obilaženja prepreke. Umesto toga, robot se oslanja na devet  senzora kako bi promenio trajektoriju i zaobišao prepreke, dok i dalje izvršava sve komande korisnika. Korisnici takođe mogu razgovarati sa bilo kime na koga naiđu, koristeći Skype, koji je prethodno instaliran na mašini.

Istraživači su testirali robota regrutacijom i onesposobljenih i neonesposobljenih lica i pitali ih da upravljaju kroz prostoriju ispunjenu preprekama. Obe grupe uspešno su završile kurs, i to u sličnom vremenskom roku. Istraživači se nadaju da će tehnologija moći da pruži više nezavisnosti onesposobljenim licima u njihovim domovima, ali ne očekuju da će se pojaviti u komercijalnoj prodaji u najskorije vreme.

U međuvremenu, tim planira da preradi moždano-računarski program kako bi bio opštiji u svojoj primeni. „Ukoliko razvijemo sistem koji bi zatim mogli svi sa lakoćom da koriste, baš kao i mobilni telefon, ovo bi uspelo da omogući pomenuti program za široku otvorenost“, rekao je Robert Leeb, naučnik koji radi na EPFL istraživanju.

  • Kmentari
  • 0

Prijavi se na Newsletter

Prijavi se i prati naše ponude, posebne povoljnosti i novosti.