OVO NISU VANZEMALJCI… OVO SU STVARNA BIĆA NEDAVNO OTKRIVENA 20.000 STOPA POD MOREM

Home
  • 16. јуна 2015.
  • 13
  • Некатегоризовано
  • Facebook Twitter LinkedIn Google+

OVO NISU VANZEMALJCI... OVO SU STVARNA BIĆA NEDAVNO OTKRIVENA 20.000 STOPA POD MOREM

Sa li ste znali da zadivljujućih 95% okeana sveta ostaje neistraženo i neviđeno od strane ljudskog oka?

Imajući u vidu činjenicu da je većina okeana naše planete misterija za ljudski rod, ne možemo reći da smo iznenađeni da je tim naučnika, podržana vladom SAD, otkrio morska bića koje do sada neviđena u dubokim morima obala Puero Rico-a…

Three of these wonderful animals were seen near the bottom on Dive 1 at about 4000 meters.  With eight rows of ciliated combs along the bottom of the body, and very long tentacles originating from thick tentacle sheaths make this an unusual find.  A similar animal was seen on a ROV dive over the Mid-Atlantic Ridge in 2010.

Tri ovakve predivne životinje viđene su u blizini dna na Zaronu 1 oko 4000. Sa osam redova cilijarnih saća duž dna tela i veoma dugački pipci koji potiču iz debelih prekrivaša pipaka, čine je neobičnim pronalaskom. Slična životinja je viđena na ROV zaronu preko srednjeatlantskog grebena u 2010.

Prema rečima Quartz-a, prvo vreme pedesetdvodnevne ekspedicije provedeno je prosto u mapiranju prethodno nezabeleženog morskog dna.

deep-sea-creatures-6

U aprilu, poslata je vozilo na daljinsko upravljanje (ROV) na jedno od najdubljih zaranjanja u regionu ikada – 20.000 stopa. Ono što su zabeležili nije ništa manje od neverovatnog.

Sea cucumbers are always on of my favorite animals to see on a dive dives, if only because I’m always interested to see that they will look like this time! Internally they are pretty much all the same, but their exterior can be completely see through or a variety of colors; flattened, or spikey, like this one. I am not exactly sure what determines their shape, but there has to be some benefit for each morphology.

Morski krastavci su uvek na listi mojih omiljenih životinja koje želim da vidim pri zaranjanjima, ako ni zbog čega drugog, onda iz razloga jer me zanima da vidim kako će izgledati ovoga puta! Iznutra su manje-više svi isti, ali njihova spoljašnjost može biti potpuno prozirna ili biti različito obojena; pljosnati, bodljikavi, kao što je ovaj. Nisam sasvim siguran šta određuje njihov oblik, ali mora biti da postoji neka beneficija za svaku morfologiju.

Sve u svemu, tokom 12 zaranjanja, bili su u mogućnosti da uoče 100 vrsta ribe, 50 vrsta korala duborih voda, kao i stotine drugih beskičmenjaka – od kojih mnogi nikada nisu viđeni u svojim prirodnim staništima.

This rare dumbo octopus (Cirrothauma murrayi) is often called the Blind Octopod due to the lack of a lens and reduce retina in its eyes. Its eyes can only really detect light and cannot form images.

Ovaj retki Dambo oktopod (Cirrothauma murrayi) često se naziva i Slepi oktopod usled nedostatka sočiva i smanjene mrežnjače u njegovim očima. Njegove oči mogu jedino detektovati svetlost i ne mogu formirati slike.

deep-sea-creatures-1

Ali najbolji deo je taj što su pronašli način da uključe i druge naučnike…

Snimak je bio prikazan online, tako da su naučnici iz celog sveta bili u mogućnosti da ga gledaju u realnom vremenu i sarađuju sa naučnicima na sajtu i doprinesu ovoj ekspediciji – nešto što tradicionalna ekspedicija ne bi mogla da dozvoli, prema rečima jednog od kovodećih naučnika, Andrea Quattrini:

Mogu biti prisutni eksperti za morske zvezde, ili eksperti za meduze, ili eksperti za korale i svi oni rade sa nama zajedno, što je jedinstveno. Na drugim istraživačkim ekspedicijama imate određen broj ležaja na brodu takoreći samo 12 ili 15 naučnika koji mogu poči odjednom.

deep-sea-creatures-4

Možete li da poverujete da su ova čudnovata stvorenja stvarna?

A čekajte samo da ih vidite kako se kreću. Prave jak slučaj vanzemaljske invazije ispod površine mora…

  • Kmentari
  • 0

Prijavi se na Newsletter

Prijavi se i prati naše ponude, posebne povoljnosti i novosti.