SOLARNA ENERGIJA POMOĆU GENIJALNOG SOLARNOG UTIKAČA BEZ SOLARNE ENERGIJE

Home BlogNaukaEkologijaSOLARNA ENERGIJA POMOĆU GENIJALNOG SOLARNOG UTIKAČA BEZ SOLARNE ENERGIJE

SOLARNA ENERGIJA POMOĆU GENIJALNOG SOLARNOG UTIKAČA BEZ SOLARNE ENERGIJE

Ukoliko želite da koristite čistu solarnu energiju u vašem domu, jedina opcija su solarni paneli – zar ne?

 

Pogrešno.

 

Suprotno od onoga što biste mogli da pomislite, ne morate neophodno da imate proizvođača solarne energije kako biste bili korisnik iste – a tu je i brilijantan novi uređaj na Kickstarteru koji ga čini pristupačnijim nego ikada pre. Otići ćemo u detalje uređaja za momenat, ali pre nego što to učinimo, verovatno se pitate kako je uopšte moguće koristiti solarnu energiju bez realne kupovine solarnih panela.

Ovako stoje stvari. Krajem ’90-ih, interes Amerike za upotrebu obnovljive energije je rastao, te je vlada osmislila način da odvoji obnovljivu energiju od neobnovljive. Kako bi ovo uradila,  stvorila je REC-e (Renewable Energy Certificates) – trgovinsko-ekološka roba kojom se dokazuje da je jedan MegaWatt električne energije po satu (MWh) je stvoren kvalifikovanim obnovljivim izvorom energije.

U dodatku regularnim REC-ima, vlada je takođe kreirala varijacije solarno fokusirane nazvane SREC-i (Solar Renewable Energy Certificates), kako bi korisnici mogli kupovati snagu samo od solarnih snabdevača. U osnovi, snaga koja dolazi iz vaše utičnice dolazi od bezbroj različitih izvora (snaga uglja, hidroelektrika, vetar, itd.), ali kada kupite SREC, vaš novac odlazi do snabdevača solarnom energijom – čak i ako to nije entitet koji direktno snabdeva energiju do vašših utičnica. U prilogu je veoma koristan video Environmental Protection Agency koji to objašnjava:

SunPort, koji je nedavno lansiran na Kickstarteru, u osnovi je pametna utičnica koja vam omogućava da iskoristite prednosti SREC-a na jednostavan način. Jednom kada ga priključite, uređaj meri elektricitet koji uzimate iz vaših zidnih utičnica, i automatski to prebacuje na solarnu snagu uzimanjem malih delova sertifikata solarne energije.

To je magija. Potvrđeni SREC-i generalno predstavljaju čitav MegaWatt po satu elektriciteta (merljiv i relativno skup komad snage), pa kako bi ih učinili pristupačnije pojedincima, SunPort je razvio genijalan način da ih razbije u mikrokredite (nazvane SunJoules (koje možete koristiti u manjim razmerama.

KadaSunPort izmeri jeran kJ od mreže električne energije koja se koristi, on povlači jedan SunJoule iz sistema i nagrađuje SunPort-ovog korisnika sa tom količinom prave solarne energije. To je u suštini način da se kupuje/koristi solarna energija u malim komadima, umesto kupovine/upotrebe iste MW/h metodom, ili instalacije vaših sopstvenih solarnih panela.

Pošteno govoreći, upotrebom SunPort-a tehnički se ne povećava količina solarne energije koja se stvara u svetu. Ali čini nešto gotovo istovetno korisno – smanjuje potrebu za solarnom energijom, što se krajnje odnosi na veći broj solarnih farmi izgrađenih u budućnosti.

Možete imati SunPort adapter za prilog od 40$ do 50$ na Kickstarteru.

  • Kmentari
  • 0